Dokumentasjon og leveringsbetingelser

Her får du all informasjon om:

Skrog, fronter og foringer
Takavslutninger, gesims- og lyslister
Hengsler, skuffer, knotter og bøyler
Benkeplater
Vedlikehold
Innredninger, tilbehør og leveringsform

Montering og installasjon

Vi har laget et lite knippe med bruksanvisninger for deg dersom du står fast i monteringsprosessen eller trendier tips på hvordan du gjør dette selv.

Monteringsbetingelser

 1. I våre monteringspriser inngår montering av Proform sine produkter som spesifisert i tilbudet/kontrakten, samt opprydding etter eget arbeid. Det forutsettes også at eksisterende vegger/tak/gulv ikke må forsterkes/endres
 2. I monteringsprisen inngår ikke, dersom ikke spesifisert i tilbudet:
  1. Nedriving og bortkjøring av gammel innredning herunder vann/avløp og elektriske installasjoner
  2. Fjerning/bortkjøring av emballasje
  3. Rengjøring d. Montering/flytting av gulv, dør/vindu eller taklister
  4. Bygging av kanalkasser
  5. Utsparing/hulltaking for elektriske ledninger eller ventilasjon
  6. Tilkobling av vann/avløp til vask eller oppvaskmaskin
  7. Tilkobling av elektriske apparater
  8. Tilpasning mot skjeve vegger/gulv etc. som ikke er opplyst om på forhånd
  9. Montering av hvitevarer/elektriske artikler levert av andre. Montering av slike gjøres evt mot avtalt timepris
 3. Varer og arbeid som kan komme i tillegg til avtalt pris for kjøkkenmontering:
  1. Ekstra festemidler for gipsplatevegg eller mur/betong. Fast minimumstillegg: 500kr
  2. Hulltaking for ventilasjon og slanger/rør, skjøtemuffer, overganger, takhatt og ventiler
  3. Montering av kjøkkenplater/Smart-panel/kitchen-board.
  4. Kjøring utover 50km til monteringssted belastes med 6kr/km
 4. Det forutsettes at montering kan pågå kontinuerlig i ryddige omgivelser. Hvis dette ikke er mulig, eks ved at andre håndverkeres arbeid eller utstyr eller egeninnsats av kunde, forstyrrer vår fremdrift, kan dette medføre ekstra kostnader:
  1. Ved utsatt montering som ikke er varslet innen 24t før avtalt oppstart belastes med 5000kr dersom dette ikke skyldes grunner som kan belastes Smart kjøkken
  2. Forsinkelser/ventetid på mer enn 30 minutter som skyldes andre håndverkeres arbeid eller utstyr eller egeninnsats av kunde belastes med 550kr/time inkl mva
 5. Montering starter etter nærmere avtale
 6. Når varene er levert til montasjeadressen, er kunden ansvarlig for at innredningene lagres i låste og tørre lokaler
 7. Kunden plikter å kvittere for utført montering, også for eventuelle tilleggsarbeider som er utført
 8. Eventuelle tilleggsarbeider skal avtales på forhånd
 9. Normal arbeidstid for våre montører er fra kl 08:00 til 16:00. Ved nødvendig arbeid utover normal arbeidstid tilkommer 50% overtidsbetaling etter gjeldende timepris. Er det avtalt fastpris for montering, og det er mer hensiktsmessig å utføre montasjen utover normal arbeidstid og dette er avtalt med montør, skal det ikke belastes for overtid.